BRACHT ADVISORY | TAX

BRACHT is voortgekomen uit onze passie voor familiebedrijven. Wij zijn gefascineerd door de complexe interactie tussen individuen, generaties, het bedrijfsbelang en het rentmeesterschap dat een familiebedrijf met zich meebrengt. Vanuit onze toewijding zijn we inmiddels de partner voor snelgroeiende bedrijven en ambitieuze familie-ondernemingen. Onze dienstverlening is gericht op het leveren van breed fiscaal advies, op maat gesneden en passend binnen de context van het bredere scala aan relevante topics. Uitgaande van de specifieke behoeften weten we wat wanneer nodig is. We zoeken naar praktische en werkbare oplossingen, zonder de grenzen op te zoeken. Daarbij zijn wij gericht op langdurige relaties, gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en discretie.

Het fiscale landschap is voortdurend in beweging. Wij volgen de fiscale ontwikkelingen op de voet en kunnen zo fungeren als gids en strategische partner voor onze cliënten. Onze jarenlange ervaring bij de grootste accountants- en adviesorganisaties ter wereld geeft ons een solide basis om dit waar te maken. Wij hebben een diepe samenwerking met een groot netwerk aan vertrouwde professionals op gebieden zoals advocatuur, accounting, administratie, compliance, notariaat, zowel nationaal als internationaal.

Ook treden wij regelmatig op als adviseur van de adviseur, zoals accountants, belastingadviseurs, investeerders en family offices die onze expertise inroepen. In die gevallen zorgen wij samen voor het beste advies voor de cliënt.

BRACHT is the result of our passion for family-owned businesses. Our fascination is with the complex interaction between individuals, generations, business-interest and stewardship that a family business entails.

We have grown and evolved from this passion. Based on our dedication, we have now become the partner for scale-ups and ambitious family owned companies. Our services are focused on providing broad tax advice, bespoke solutions, within the context of the broader range of relevant topics. We seek practical and workable solutions, without pushing the boundaries. We are focused on long-term relationships based on trust, honesty and discretion.The fiscal landscape is constantly changing. Our clients may expect that we closely monitor the developments and can therefore act as a guide and strategic partner for them. Our extensive experience gained at the largest accounting- and advisory firms in the world provides us with a solid basis to live up to these aspirations. We have a deep cooperation with a large network of trusted professionals in areas such as law firms, accounting & compliance services, notaries, etc., both nationally as internationally.
 
We also act on a regularly basis as advisor to the advisor, such as accountants, tax advisors, investors and family offices who request our expertise. In those cases, we work together to provide the best advice for the client.

Image

Frank Bracht

PARTNER
Belastingadviseur
TAX LAWYER

Frank Bracht (1962): Ik ben een fiscaal-jurist, opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam, de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en het IMD te Lausanne. Ik ben van 1986 tot en met 2017 verbonden geweest aan Deloitte Belastingadviseurs en rechtsvoorgangers te Amsterdam, Beverwijk en Rotterdam, de laatste 24 jaar als partner. Ik ben getrouwd en woon met mijn vrouw en twee zoons te Amsterdam.

Frank Bracht (1962): I am a tax lawyer, with degrees from the University of Amsterdam, the Erasmus University of Rotterdam and IMD at Lausanne. From 1986 to 2017 I have been with Deloitte Tax Lawyers and its predecessors at Amsterdam, Beverwijk and Rotterdam, during my last 24 years of tenure as partner. I am married and live in Amsterdam with my wife and two sons.

Image

Chris de Jong

PARTNER
belastingadviseur
tax lawyer

Chris de Jong (1963): Ik ben een civielrechtelijk en allround fiscaal-jurist, opgeleid aan de Universiteit van Leiden en de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Ik ben van 1986 tot en met mei 2023 verbonden geweest aan Deloitte Belastingadviseurs en rechtsvoorgangers te Den Haag, Londen, Rotterdam, en Amsterdam, de laatste 26 jaar als Tax partner. Sinds juni 2023 maak ik deel uit van het team bij BRACHT. Ik richt mij op snelgroeiende bedrijven. Mijn drijfveer als professional is het maken van impact op onze klanten, onze mensen en op de samenleving. Het samenwerken met cliënten in de dynamiek van het in stappen uitbouwen, innoveren en transformeren van hun bedrijf geeft mij energie. Die energie zet ik in bij al onze cliënten en bij het ontwikkelen van ons talent.
Ik ben getrouwd en woon met mijn vrouw en dochter in Gouda.

Chris de Jong (1963): I am a civil lawyer and all-round tax lawyer, with degrees from the University of Leiden and the Erasmus University of Rotterdam. From 1986 through May 2023 I have been with Deloitte Tax Lawyers and its predecessors at The Hague, London, Rotterdam and Amsterdam, during my last 26 years of tenure as Tax partner. I have been part of BRACHT since June 2023. I focus on fast-growing companies. My motivation as a professional is to make an impact on our clients, our people and on society. Working with clients in the dynamics of gradually expanding, innovating and transforming their business gives me energy. I use that energy with all our clients and in developing our talent.
I am married and live with my wife and daughter in Gouda.

Image

Mari-Janne de Jong

PARTNER
Belastingadviseur
TAX LAWYER

Mari-Janne de Jong (1986): ik ben fiscaal-jurist en afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring als allround belastingadviseur en tijdens mijn carrière gewerkt bij PWC, Auren en Grant Thornton. Ik woon met mijn man en twee zonen in Muiden.

Mari-Janne de Jong (1986): I am a tax lawyer, with a degree from the University Utrecht. I have worked as an all-round tax advisor at PWC, Auren and Grant Thornton Amsterdam for more than 10 years. I live with my spouse and two sons in Muiden.

Image

Mustafa Yilmaz

PARTNER
Belastingadviseur
TAX LAWYER

Mustafa Yilmaz (1977): Ik ben een fiscaal-jurist en kandidaat-notaris, opgeleid aan de Universiteit va Amsterdam en de Vrije Universiteit. Ik ben verbonden geweest aan Deloitte Belastingadviseurs en Grant Thornton Belastingadviseurs, beide te Amsterdam, laatstelijk als director. Ik woon met mijn vriendin en twee zoons te Amsterdam.

Mustafa Yilmaz (1977): I am a tax lawyer and candidate civil notary, with degrees from the University of Amsterdam and the Vrije Universiteit. I have been with Deloitte Tax Lawyers and Grant Thornton Tax Lawyers, both at Amsterdam, during the last part of my tenure as a director. I live in Amsterdam with my spouse and two sons.


Amsterdam

Frank Bracht
+31 (0) 655 853 361

Mustafa Yilmaz
+31 (0) 615 694 382